Pool

Vi utför en mängd olika servicearbeten och reparationer åt Folkpool Täbys kunder.

Pool Service

Framkörning/Startavgift:
1 timmes arbete på plats ink. förbrukningsmateriel och service bil.
*Pris: 3 190 kr

Arbetskostnad 

* 990kr/tim

*Resa

över 30 km/resa eller över 30 min/resväg från serviceverkstaden i Täby debiteras kund med 90kr/mil och 990kr per påbörjad timme.

Vårstart / Vinterstängning

1 st servicebesök april-maj
*Pris: 3490 kr Inkl. resa.  *( Se avtal och villkor för mer info )

*Plåthantering samt skruvning.  max 3m från pool tillkommer med 1500 kr Vinterplåt läggs bredvid vid poolens kortsida.

 

1, Avtal Vår/Vinter

*Pris. 6490kr/år *( Se avtal och villkor för mer info )

2, Avtal Vår/Vinter+1ggr/månad ( Maj-Sep )

*Pris. 16 490kr/år *( Se avtal och villkor för mer info )

 

3, Avtal Vår/Vinter+1ggr/vecka ( Maj – Sep )

*Pris. 34 990kr/år *( Se avtal och villkor för mer info )

Serviceavtal vår & vinter

Detta ingår i serviceavtal vår/vinter:

 • 1 st Våröppning, april-maj.
 • 1 st Vinterstängning, oktober-november.
 • Ihop koppling, provkörning av reningssystem (med adapter)
 • Mätning av vattenkvalité 2 ggr/år, mätning av pH, alkalinitet, klor,
 • Funktionskontroll.
 • Grovrengöring med håv (ej bottensugning) max 15 minuters arbete.
 • Dränering av reningssystem (vid vinterstängning).
 • Konservering (Algdräpare ingår).
 • Vid tecknande av serviceavtal garanterar Pool och Spa Service AB servicetagaren mot uppkomna frysskador som uppkommer av felaktigt handhavande vid vinterstängning.

*Önskas plåthantering se nedan.

Pris: 6 490kr*

Hantering av vinterplåtar i nära anslutning till pool (max 3m), vår och vinter:

Pris: 3 000kr* (Vår+Vinter)

 Detta ingår i hantering av vinterplåtar:

Vinterplåt läggs bredvid vid poolens kortsida. Vid stängning ska plåtar ligga på samma ställe som vid avtäckning senast vecka 39. Det är servicetagarens ansvar att se till att plåtar bärs fram till poolkant innan pool stängning. Skruv till förankring vinterplåt i varandra ingår.

Ingår ej i serviceavtal/hantering av plåtar:

 • Extra arbeten/produkter/material utanför checklistan, så som reparationer eller utbyte av slitna och trasiga delar. Pool kemikalier, salt och övriga poolvårdsprodukter.

Beställ gärna poolkemi i samband med öppning och stängning, debiteras i samband med fakturan för vinterstängning / våröppning.

Priser och betalningsvillkor.

Priser gäller Folkpools swimmingpooler i storlek upp till 4x8m, större eller annan swimmingpool offereras separat.

Betalning sker med halva beloppet efter våröppning samt vinterstängning.

Avtalet ska sägas upp senast tre månader innan inbokat arbete, annars tillkommer 50% i avbokningsavgift.

Prisjusteringar i detta avtal meddelas senast 30/11 varje år skriftligen.

Avtalspriser gäller endast inom Folkpool Täbys försäljningsdistrikt om inget annat avtalats.

Kan arbete ej utföras på grund av bristande ansvar av servicetagare debiteras 1990kr/gång. Det är servicetagarens ansvar att se till att tex nycklar, eluttag, vatten samt eventuella vinterplåtar tillhandahålls på plats.

Priser som förmedlas är inklusive mervärdesskatt.

Avtalstid:

Avtalet gäller avtalad serviceperiod. Tre månaders uppsägningstid. Annars löper avtalet automatiskt vidare med 1 år. Detta gäller båda parter. Påbörjas avtalet mellan de 2 servicebesöken debiteras faktiskt utfört arbete.

*Resa över 30 km/resa eller över 30 min/resväg från serviceverkstaden i Täby debiteras kund med 990 kr per påbörjad timme samt 90kr/mil.

 

Vårstart pool 
Detta ingår i våröppning:
•    Ihop koppling, Provkörning av reningssystem (uppstart med adapter)
•    Grovrengöring av botten med håv (ej bottensugning) (max 15 min)
•    Mätning av vattenkvalité, pH, alkalinitet, klor
•    Funktionskontroll
•    Protokoll med checklista samt vattenkvalité 2 st/år ingår

1 st servicebesök april-maj
*Pris: 3 490kr Inkl resa. 

Plåthantering samt skruvning.  max 3m från pool tillkommer med 1500kr (art 81030)  Vinterplåt läggs bredvid vid poolens kortsida.

Stängning  pool
Poolens temperatur får inte överstiga 10 grader.
Detta ingår i stängning:

 • Dränering samt fryssäkring av reningssystem.
 • Grovrengöring av botten med håv (ej bottensugning)max 15 min.
 • Mätning av pH, alkalinitet, klor samt salthalt, (kemikalier och salt ingår ej).
 • Dränering av poolvatten vid behov.
 • Montering av ex. frysblock eller andra vintertillbehör vid behov.
 •  
 • Protokoll med checklista samt vattenkvalité.

1 st servicebesök oktober-November
*Pris: 3 490:- Inkl resa.

Plåthantering tillkommer med Pris. 1500kr/tillfälle, vinterplåt ska ligga bredvid vid poolens kortsida ( max 3m).

 

Service Pool värmepump (bör utföras 1 ggr / år)

Detta ingår i service pool värmepump.(gäller pumpar sålda av Folkpool)

 • Arbete
 • Framkörning
 • Funktionskontroll, översyn kretskort, värmeväxlare, givare, kopplingar
 • Rengöring av kylflänsar samt pool värmepump

 

*Pris  3 490kr

*Resa över 30 km/resa eller över 45 min/resväg från serviceverkstaden i Täby debiteras kund med 990 kr per påbörjad timme.

Poolservice

 •  Framkörning och 1 timmes arbete på plats (min debitering) därefter löpande   räkning á 990kr / timme.
  *Pris: 3 190kr

Pumprenovering Haywards Pool pumpar Max-flo, Max-flo II samt superpump.

Detta ingår i Pumprenovering:
•    Funktionskontroll (uppmätning fasfel 3-fas pump)
•    Byte av lager demontering samt montering.
•    Byte av packningar samt axeltätning.
•    Funktionskontroll/provkörning i testrigg med vatten.

För detta pris gäller att kund lämnar samt hämtar pump i butiken. Det kan ta upp till 5 arbetsdagar, lånepump kan finnas under tiden. Om pump är illa skadad i axel eller liknande erbjuds kund att köpa en ny pump med 10% rabatt. Vi behåller gamla pumpen. Gäller pump från folkpool.

*Pris: 3 690kr  Tillkommer 3 490kr om pump ska demonteras och återinstalleras hos kund.

Byte av axeltätning

Ingår i byte axeltätning pump           

 • Arbete
 • Axeltätning.

För detta pris gäller att kund lämnar samt hämtar pump i butiken. Det kan ta upp till 5 arbetsdagar, lånepump kan finnas under tiden. Om pump är illa skadad i axel eller liknande erbjuds kund att köpa en ny pump med 10% rabatt. Vi behåller gamla pumpen. Gäller pumpar från folkpool.

*Pris 1 490kr  tillkommer med 3 490kr om det ska göras på plats hos kund av servicetekniker.

*Priset gäller för pump från folkpool.

 

Byte pump inkl. anslutningspaket exkl. valfri pump

I priset ingår

 • Framkörning,
 • Arbete,
 • 4 kopplingar (ej ventiler)
 • 2 meter flexslang.
 • Pump ingår ej!!

*Pris 3 490kr

För detta pris gäller ett väl åtkomligt utrymme. Befintlig utrustning ska ha 1.5  tums gänga. Avstängningsventiler skall finnas på plats, pool butiken ansvarar ej för utbyte av motorskydd vid  3-fas pump. Detta ska utföras av behörig elektriker. vid exempelvis kopparrör eller lim anslutningar tillkommer det extra anslutningsdetaljer och arbetstid.

 

*Resa över 30 km/resa eller över 45 min/resväg från serviceverkstaden i Täby debiteras kund med 990 kr per påbörjad timme.

 Byte av filtermedia i sandfilter ( filtermedia tillkommer efter åtgång ).

I priset ingår:

 • Framkörning
 • Arbete
 • o-ring mellan ventil och tank.

Pris:                    

*3 490kr Sandfilter Max 50kg

*4 490kr Sandfilter Max 100kg

*5 490kr Sandfilter Max 150kg

För detta gäller att sandfiltret ska vara åtkomligt i ett utrymme som har minst 1 meter fri höjd över filtret samt fri yta framför. Eluttag upp säkrat med minst 10 ampere krävs. Priset kräver att det är ett sandfilter från folkpool. Samt att gammal filtermedia lämnas hos kund. Miljö avgift tillkommer med 1490kr om kund vill att tekniker tar med filtermedia

Byte komplett  sandfilter exkl. valfritt sandfilter

*Gäller vid köp av ett nytt från oss

I priset ingår:

 • Framkörning
 • Arbete,
 • 4 kopplingar(ej ventiler)
 • 2 meter flexslang
 • Sandfilter och filtermedia ingår ej

 

Pris:                    

*3 490kr Sandfilter Max 50kg

*4 490kr Sandfilter Max 100kg

*5 490kr Sandfilter Max 150kg

För detta gäller att sandfiltret ska vara åtkomligt i ett utrymme som har minst 1 meter fri höjd över filtret samt fri yta framför. Eluttag upp säkrat med minst 10 ampere krävs. Priset kräver att det är ett sandfilter från Folkpool. Samt att gammal filtermedia och sandfilter lämnas hos kund. Miljö avgift tillkommer med 1490kr om kund vill att tekniker tar med filtermedia och sandfilter till återvinningsstation.

 

Installation luftvärmepump ink. anslutningspaket exkl. pump samt by-pass                  

I priset ingår:

 • Framkörning
 • Arbete,
 • 4 st kopplingar. (ej ventiler)
 • 5 m flexslang.

*Pris 4 490kr

Luftvärmepump, by-pass och inkoppling av el ingår ej. Vid nyinstallation krävs det behörig elektriker.

För detta pris gäller att befintligt system ej har kopparrör eller limmade rör. Det ska finnas ett plant underlag att ställa den på, exempelvis en enkel trall. Man ska kunna rulla in värmepumpen med en pirra alternativt kund hjälper till och bär pump på plats.

*Resa över 30 km/resa eller över 30 min/resväg från serviceverkstaden i Täby debiteras kund med 990 kr per påbörjad timme.

 

Utbildning – Bli med Pool eller spa

Detta ingår i utbildningen:

•    Funktionskontroll av Pool/spa-anläggning
•    Grundläggande utbildning / 1 besök.

           *Pris: 4 990 kr inkl. resa

 

*Resa över 30 km/resa eller över 30 min/resväg från serviceverkstaden i Täby debiteras kund med 990 kr per påbörjad timme.